CHÚC MỪNG, Bạn vừa đăng ký thành công bảng tin A-ha Notes! Còn 1 bước nữa ….

Bước 1:

Hãy kiểm tra hòm thư của bạn để nhận email xác nhận để chắc chắn bạn đã tham gia được vào danh sách email của mình

Ngoài ra hãy phản hồi (reply) email với một lời chào để mình thấy bạn nhé

Bước 2:

Podcast là nơi mình chia sẻ hành trình tìm kiếm cũng như ứng dụng những A-ha Notes

Mình tin rằng những trải nghiệm thực tế sẽ truyền cảm hứng cho bạn hơn những kiến thức suông!