Hí anh em, mình là Hồ Lê Thanh Hoàng người tạo nội dung tại upthunhap.com. Đây là blog để viết lại những "suy nghĩ" & hành động khác lạ về tiền nhưng hiệu quả mà mình tìm được giúp cho một nhóm nhỏ người ngoài kia ... tuy với một xuất thân bình thường nhưng lại có thu nhập nhiều hơn người khác, họ có cuộc sống tự do hơn, hạnh phúc hơn và đáng tự hào hơn người khác .....

Bài viết mới nhất của tôi:

Nhận bài viết mới qua email:

Danh mục trên Up Thu Nhập:

Tư duy về TIỀN

Tư duy KIẾM $ NHIỀU HƠN

Phỏng vấn ...